Doanh Nhân

Trang chủDoanh Nhân

Top 10 lĩnh vực nhiều tỷ phú nhất

TOP LĨNH VỰC CÓ NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT Phần lớn các tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay đến từ 10 lĩnh vực...

― Quảng cáo―

Top 10 lĩnh vực nhiều tỷ phú nhất

TOP LĨNH VỰC CÓ NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT Phần lớn các tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay đến từ 10 lĩnh vực...

Top 10 Mới

Top 10 lĩnh vực nhiều tỷ phú nhất

TOP LĨNH VỰC CÓ NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT Phần lớn các tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay đến từ 10 lĩnh vực...

Top 10 thành phố có nhiều tỷ phú ở nhất thế giới

TOP THÀNH PHỐ CÓ NHIỀU TỶ PHÚ SINH SỐNG Năm ngoái, Bắc Kinh là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Bây giờ...

Có thể bạn sẽ thích top 10 này?

Top 10 lĩnh vực nhiều tỷ phú nhất

TOP LĨNH VỰC CÓ NHIỀU TỶ PHÚ NHẤT Phần lớn các tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay đến từ 10 lĩnh vực...

Top 10 thành phố có nhiều tỷ phú ở nhất thế giới

TOP THÀNH PHỐ CÓ NHIỀU TỶ PHÚ SINH SỐNG Năm ngoái, Bắc Kinh là thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Bây giờ...